Competenties

imPECT verstaat onder competenties: de bekwaamheid die ons in staat stelt een bepaalde taak uit te voeren. Een competentie bestaat uit kennis, ervaring, vaardigheid en een beetje talent.

Ons aanbod: díe competenties die veel in organisaties gevraagd worden.