Integriteit: zuiver handelen

Iedereen komt tijdens zijn werk in meer of mindere mate integriteitsvraagstukken tegen. In sommige situaties is het helder wat je te doen staat. In andere situaties ervaar je twijfels en dilemma’s.

In deze module krijg je handvatten om integriteitsvraagstukken te herkennen en hier effectief mee om te gaan.

Wat aan bod komt

  • wat is integriteit
  • de wettelijke kaders
  • integriteitsvraagstukken in de eigen werkomgeving
  • het vormen van een gewogen oordeel
  • omgaan met dillema’s en belangen
  • een persoonlijk plan opstellen waarmee je na de training verder kunt in de praktijk
8 tot 12 deelnemers
Vanaf € 2.450,- bij 8 deelnemers
2 dagdelen training en 2 delen e-learning
Download brochure