Leidinggeven

imPect biedt diverse modules die leidinggevenden ondersteunen in hun functioneren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ‘situationeel leidinggeven’, maar ook aan een thema als ‘authentiek leiderschap’, dat tegenwoordig als steeds belangrijker gezien wordt en dat dichtbij de leidinggevende als mens komt.